Duyuru : 2017-2018 Mevlana Değişim Programı İlanı
14 Şubat 2017 Salı

1. Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler:

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler. Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde aldığı derslerden başarılı olduğu sürece herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. Mevlana Değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Burslar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda ödenebilir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'i ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah verilecektir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. Ayrıntılı bilgi ve belgelere http://www.yok.gov.tr/web/mevlana adresinden ulaşılabilir.

 

2. Mevlana Değişim Programı Başvuru Koşulları:

Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Bayburt Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilirler. Ancak, Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.

NOT: 25.02.2015 Tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, 2015-2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına gidecek öğretim elemanı hareketliliğinin durdurulmasına karar verilmiştir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda üniversitemizin anasayfasında duyuru yapılacaktır.)

 

3. Başvuru İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Öğrenci başvuruları 13-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne (Gençlik evi içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisine )   aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılacaktır.

Aday Öğrenci Başvuru Formu: Belirtilen formu doldurup çıktısını aldıktan sonra 2 nüsha halinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne imzalı bir şekilde, belirtilen diğer başvuru belgeleriyle birlikte en geç 28 Şubat 2017 (saat 17:00) tarihine kadar 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

Onaylı Transkript Belgesi: Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Fakülte/Enstitü Öğrenci İşleri’nden onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi/not döküm çizelgesi almaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Durumunu Gösteren Sınav Sonuç Belgesi: YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb

Gerekli belgelere http://disiliskiler.bayburt.edu.tr/tr/Sayfa/Belgeler adresinden ulaşılabilir.

 

4. Başvuru Süreci ile İlgili Önemli Konular:

Eksik evraklı veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler tüm ilanları takip etmekle yükümlüdür.

Başvuru koşullarını sağlayan ve başvurusunu tamamlamış öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak; öğrencilerin “Mevlana Puanı” hesaplanır ve bu puanlara göre sıralama yapılarak mevcut anlaşmalardaki kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Liste, YÖK tarafından onaylandıktan sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

İkili anlaşma kontenjanlarına çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında, kaç öğrencinin “Mevlana Bursundan yararlanabileceği konusundaki karar YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilecek bütçe ile ortaya çıkacaktır.

Başvuru için gerekli olan belgeler 2 nüsha halinde 13 Şubat -28 Şubat 2017 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü – Mevlana Değişim Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim edilmelidir.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi (13.02.2017)

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ´´Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen ´´Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller´´ çerçevesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Mevlana Değişim Programına katılacak imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimi çerçevesinde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür .

Üniversitemizin Mevlana anlaşması olan üniversiteler için tıklayınız. Ayrıca anlaşmalı üniversitelerin değişim yapılabilecek Fakülte/Bölümleri kırmızı renkte gösterilmiştir.

 

Değişim İlanlarının Duyurulması

14  Şubat 2017

Değişim İçin Başvuruların Alınması

14 Şubat – 28 Şubat 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

01 Mart 2017

Yazılı Sınav

Mülakat

Yer

03.03.2017 saat 10:30

03.03.2017 saat 14:30

Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu

No 207

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi

En son 10 Mart 2017

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

 
 

 

Tekil Ziyaret : 2332
Toplam Ziyaret : 8709